Kérdése van? (+36 1) 889 555 432

TH collage2

 login
 register

Mérőórák és cseréjük a társasházban

  • Posted on:  2015. augusztus 21., péntek 19:59
  • Írta: 

Mérhető és nem mérhető fogyasztás a társasházban

A társasházi törvény szerint a költségek elosztása az egyes tulajdonosok tulajdoni hányada alapján történik. Ilyen módon érdemes elszámolni az általános költségeket, amelyek konkrét fogyasztáshoz nem köthetőek. Pl. a szemétszállítás díja, a közös területek világításának díja, a takarítás költsége, az épületbiztosítás, a közös képviselet díja.

Ez az elszámolási rendszer azonban nem ösztönzi spórolásra a tulajdonosokat, mert nincs összefüggés a valós fogyasztás és a fizetendő összeg között.

A mérhető fogyasztás elszámolását mindenképpen rögzíteni kell a szervezeti-működési szabályzatban.

A mérhető fogyasztással járó szolgáltatások esetében mindenképpen ösztönző a mérés alapú elszámolás, egyértelmű előnnyel jár a közösség tagjainak, ha mind a mérés, mind a mért fogyasztás elszámolása körültekintően összeállított rendszerben történik.

Mérés alapján elszámolható szolgáltatások: víz-, és csatornadíj, társasházi központi kazán esetén a fűtéssel és melegvíz ellátással kapcsolatos költségek.

 

Mérőeszközökről a szervezeti-működési szabályzatban

A társasház szervezeti-működési szabályzatában meg kell határozni a méréshez használt eszközöket, azok hitelességére vonatkozó szabályokat. Ki kell térni arra, kinek a felelőssége gondoskodni a mérők hitelességéről. Szabályozni kell, meghibásodás esetén hogyan történik az elszámolás, kit terhel a javítás vagy a csere költsége.

 

Hitelesítés

A mérésre használt eszköz mindig a lakás tulajdonosának tulajdona. Ez azt jelenti, hogy a tulajdonos felel a mérőeszköz hitelességének biztosításáért a vonatkozó rendelet szerinti gyakorisággal, és a hitelesítéssel erre jogosult szakembert kell megbízni.

Az esetek többségében az új mérőeszköz ára arányaiban nem drágább, mint a meglévő eszköz hitelesítése. Az ár-érték arány meghatározásánál nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy egy új óra adott időtartamú garanciával rendelkezik, míg a hitelesítésre kerülő, használt óra bármikor meghibásodhat, akár cseréje is szükségessé válhat. Ezt mindenképpen mérlegeljük, mielőtt a régi óra ismételt hitelesítéséről vagy új óra vásárlásáról döntünk.

 

A víz- és csatornadíj elszámolása

A társasházaknak a szolgáltató biztosít főórát a víz-, és csatornadíj elszámolásához. (Előfordulhat, hogy a társasház jellemzői miatt nem egy, hanem több főórája van, de ez a ritka esetek közé tartozik.) Egy helyrajzi számon egy társasház létesíthető, a szolgáltatók pedig általában egy telekhez egy főórát biztosítanak.

A víziközmű szolgáltató biztosítja a társasház részére a főórát, amelyet 4 évente saját költségén lecserél.

A szolgáltató 1-2 havonta leolvassa a főóra óraállását, az óraállások alapján pedig elkészíti a számlát, melyet megküld a társasház részére. (A leolvasás gyakorisága szolgáltatónként változik.)

Az almérővel rendelkező tulajdonosok szerződést köthetnek a szolgáltatóval. Ők közvetlenül a szolgáltatónak fizetik meg az általuk elhasznált vízmennyiség után a víz- és csatornadíjat.

A mérésügyről szóló 1991. évi XLV. számú mérésügyi törvény értelmében joghatással járó mérést kizárólag hiteles mérőeszközzel lehet végezni, ami azt jelenti, hogy a szolgáltató és az elkülönített vízhasználó közötti tényleges fogyasztás szerinti elszámolás alapja csak hiteles mellékvízmérő lehet.A jelenleg érvényben levő jogszabályok értelmében a lakás-mellékvízmérő(k) hitelességi ideje 8 év.

A szolgáltató a társasházi főórán mért fogyasztásból levonja a szerződéssel rendelkező tulajdonosok által elfogyasztott vízmennyiséget, és csak a különbözetet számlázza a társasháznak.

 

A hőköltség

Azokban a társasházakban, ahol központi kazán biztosítja a fűtést és a melegvíz-ellátást (vagy a kettő közül bármelyiket), el kell számolni ennek költségeivel.

Azokban a társasházakban, ahol vízórákat és hőmennyiségmérőket is felszereltek, a hőköltség elszámolás alatt a fűtés és a melegvíz-felmelegítés költségét értjük.

Az egyes tulajdonosok által elhasznált meleg víz mennyiségének mérése az erre szolgáló almérőn történik.

A fűtési költségek megállapításához a külön tulajdonon belüli mérésre van szükség: meg kell mérni, mennyi energiát használt el adott időszakban egy-egy fűtött ingatlan (lakás, üzlet vagy irodahelyiség).

A víz-, csatornadíjjal ellentétben a gázszolgáltató minden esetben a társasházzal számol el. Csak a távfűtéssel rendelkező társasházakban van arra lehetőség, hogy a szolgáltató közvetlenül a tulajdonosokkal számoljon el.

A felhasznált fűtési energia méréséhez hőmennyiségmérők kerülnek felszerelésre, melyek hitelességi ideje 4 év.

A hőmennyiségmérők (a víz almérőkhöz hasonlóan) a lakástulajdonos tulajdonába tartoznak. Ennek megfelelően a vonatkozó rendeletek szerinti időközönként a tulajdonos felelőssége gondoskodni a hitelesítésről. Szintén a tulajdonos felelőssége a mérőeszköz működésének biztosítása, ellenőrzése, meghibásodás esetén javítása vagy cseréje.

 

Mérőeszközökkel kapcsolatos tulajdonosi felelősség

Általánosságban elmondható, hogy minden tulajonosnak hasznos és ajánlott valamennyi, a lakáshoz tartozó mérőeszköz havonkénti leolvasása, a fogyasztási értékek meghatározása, a mérők működőképességének ellenőrzése.

A víz almérők és hőmennyiségmérők (de adott esetben a költségosztók is) a lakástulajdonos tulajdonát képezik, így egy esetleges meghibásodás észlelése a tulajdonos kifejezett érdeke. Egy meghibásodott mérő akár a többszörösét is mérheti az elfogyasztott mennyiségnek, de akár rossz mérő miatt felszámolt átalánydíj is előnytelenebb lehet a ténylegesen mért fogyasztási értéknél.

Ne feledkezzünk meg a tulajdonunkba tartozó víz-, hőmennyiségmérők hitelességi idejének feljegyzéséről, időben gondoskodjunk arról, hogy a 4, illetve 8 évente kötelező hitelesítésre vagy cserére megfelelő anyagi fedezettel rendelkezzünk.

 

A közös képviselők felelőssége

 Az, hogy egy társasházban átlátható, követhető, a körülményekhez képest igazságos elszámolások legyenek, minden közös képviselő érdeke, mert:

  • a tervszerű elszámolások átláthatóbbá teszik a társasház költségvetését;
  • a rendszeresen kiadott folyószámlák javítják a fizetési morált;
  • a közösség által elfogadott elszámolási rend rengeteg vitát előz meg, hiszen a közös képviselő feladata a közösség által elfogadott szabályok végrehajtása, betartása.

A pontos elszámolások alapfeltétele a hiteles mérők felszerelése, azok meghatározott időközönkénti hitelesítése, cseréje.

A közös képviselő feladata, hogy szem előtt tartsa a közösség érdekeit, ezért figyelnie kell a mérők cseréjének időpontját.

Érdemes a közös képviselőnek megszervezni a mérők cseréjét.

A központilag szervezett csere keretében a közös képviselő kedvezőbb árat érhet el a mérők cseréjére, mert a cserét végző vállalkozónak egy időintervallumban kell több lakásban mérőt cserélni, ami tervezett munkaként, kevesebb kiszállási költséggel jár.

A csere időpontját, az újonnan felszerelt mérők számát a közös képviselő rögzíti a saját nyilvántartásában, így az általa megszervezett csere keretében egy időpontban kapja meg a lecserélt órák adatait, nem kell egész évben arra figyelni, minden érintett tulajdonos időben elvégezteti-e a mérő cseréjét.

Nem tartjuk elfogadhatónak, ha az óracsere időpontját egy fél napra vagy egy napra hirdeti meg a közös képviselő azzal a megjegyzéssel, legyenek otthon a tulajdonosok, amikor az óracserék zajlanak, és egyszer csak mindenkire sor kerül.

Saját gyakorlatunkban a mérők cseréje a tulajdonosokkal egyénileg egyeztetett időpontban történik. Így ha a szerelési munkák a tervezettnél több időt vesznek igénybe, lehet fél óra csúszás az egyeztetett időpontokhoz képest, de nem egy teljes nap megy kárba az óracsere miatt.

Szintén nem tartjuk elfogadhatónak, ha a cserét végző szakember elérhetősége kerül kifüggesztésre, és a tulajdonosok egyesével keresik fel a szakembert.

Amennyiben a közös képviselő nem kíván az óracserével foglalkozni, akkor adja meg a témában elérhető helyi vállalkozókat, a vízmű szolgáltató szerződött partnereit, és bízza a tulajdonosokra, kivel végeztetik el a cserét.

A közös képviselőnek nagyobb munka az időpontok megszervezése, azonban ennek több előnye is van:

  • a telefonhívás alkalmával tudatosodik a tulajdonosban az óracsere dátuma, így senki nem felejti el az időpontot;
  • a közös képviselő még egyszer egyeztetni tudja a cserélendő órák darabszámát, ennek költségét, a fizetés módját (helyszínen a szerelőknek vagy korábban befizetésre került a társasház felé, stb.);
  • a közös képviselő személyesen kapcsolatba kerül a tulajdonosokkal, így értesülhet az esetleges problémákról;

A jövőbe mutató praktikus megoldás a mérők távleolvasós típusra történő cseréje. Ezzel a módszerrel szinte egy időpontban, mindössze néhány másodperces eltéréssel történik meg a mérőórák adatainak leolvasása.

Nincs probléma abból, ha a tulajdonos nem jelenti le az óraállását a szolgáltató felé, és kifejezetten hasznos akkor, ha az órák a lakáson belül találhatóak.

A távleolvasós órák állását a tulajdonosok is leolvashatják, így az óraállások rögzíthetők a fogyasztás nyomon követése érdekében.

1991. évi XLV. törvény a mérésügyről

127./1991.(X.9.)Korm. rendelet a mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról

Biriné Hadházy Dóra – Kassai Gizella

Megjelent: 3914 alkalommal