Kérdése van? (+36 1) 889 555 432

TH collage2

 login
 register

Leváltjuk a közös képviselőt

  • Posted on:  2015. október 23., péntek 18:58
  • Írta: 

Többen írtak arról, hogy különböző súlyú okok miatt elégedetlenek a közös képviselőjükkel. Le lehet váltani a bebetonozott képviseletet? A válaszunk: igen.

De mindenképpen mérlegeljék, a közös képviselő leváltásával megoldható a probléma!? A képviselet nem tartott beszámolót? Nem készített költségvetést? Nem megfelelően bánik a közösség pénzével? Utolérhetetlen? „Ha akarnék, se tudnék segíteni”?

Ha az Önök válasza: igen, akkor végig kell járni az alábbi utat, hogy megtalálják a közösségük számára legmegfelelőbb képviseletet.

És előfordul, ha a leváltandó közös képviselő nagyon ragaszkodik a székéhez/trónusához, a leváltást szorgalmazók „kemény öv alatti ütéseket is kaphatnak” a procedúra során.

 

A probléma legmegfelelőbb megoldása: a közös képviselő leváltása?

 

Először tisztázzuk, megoldódik-e a közösség problémája a közös képviselő leváltásával. Ha igen, akkor el kell fogadnunk a következő tényt:

Nincs olyan közös képviselő, akivel minden tulajdonos egyformán elégedett volt/van/lesz.

Ideális esetben a közös képviselet leváltása zökkenőmentes. A számvizsgáló bizottság és/vagy a tulajdonosok indokolják a képviselet felé váltási szándékukat, majd a közgyűlés meghozza a szükséges határozatokat.

 

Ha nem megy közös megegyezéssel

 

A Társasházi törvény szerint, ha a tulajdonosok meghatározott létszámban közgyűlés összehívását kérik, akkor ennek a kérésnek köteles a közös képviselő eleget tenni.

 

35.§ (2) Kötelező a közgyűlés összehívása, ha azt a tulajdoni hányad 1/10-ével rendelkező tulajdonostársak a napirend, az ok és a közgyűlési határozatra tett javaslat megjelölésével írásban kérték. Ha a közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke a kérés kézhezvételétől számított 30 napon belüli időpontra a közgyűlést nem hívja össze, azt a harmincadik napot követő 15 napon belüli időpontra a számvizsgáló bizottság, ennek elmulasztása esetén az összehívást kérő tulajdonostársak vagy az általuk írásban megbízott bármely tulajdonostárs jogosult összehívni.

 

Ha a képviselet nem együttműködő a leváltó közgyűlés összehívásában, akkor a számvizsgáló bizottság, ennek elmulasztása esetén a tulajdoni hányad 1/10-ével rendelkező tulajdonostársak vagy az általuk írásban megbízott bármely tulajdonos összehívhatja a (leváltó) közgyűlést. A napirend, az ok és a közgyűlési határozatra tett javaslat megjelölésével.

Nem elegendő a kérvényben megjegyezni, hogy a tulajdonosok 1/10-e, vagy ennél nagyobb százaléka szeretné a közgyűlés összehívását, ezt írásban is rögzíteni kell.

 

A közös képviselőnek eljuttatott kérelemben tehát szerepeljen:

 

A közgyűlés összehívásának oka;

A közgyűlés napirendi pontjai;

Közgyűlési határozati javaslatok;

A tulajdoni hányad 1/10-ével rendelkező tulajdonostársak aláírása.

 

A közgyűlés összehívásának oka

A tulajdonosoknak indokolni kell, miért kérik a közgyűlés összehívását, pl. a képviselet nem tartott beszámolót, nem készített költségvetést, nem bánik megfelelően a közösség pénzével, stb.

De kerülni kell a másik felet rágalmazó állításokat, amelyek bizonyítottsága kétséges, mert esetleg feljelentést vonhat maga után.

 

Napirendi pontok

Ebben a részben meg kell adni, milyen napirendi pontokkal hívja össze a közös képviselő a közgyűlést. Ennek a résznek tartalmaznia kell a közgyűlés tisztségviselőinek megválasztásáról, a jelenlegi képviselet leváltásáról, új képviselők bemutatkozásáról, új képviselet megválasztásáról, a banki rendelkezésről szóló napirendi pontokat.

A közös képviselet leváltásáról szóló közgyűlésen nem érdemes más, a társasház ügyeivel kapcsolatos témát napirendre tűzni. A régi képviselő már nem, az új még nem tud érdemben hozzászólni a napirendhez. Csak olyan további napirendet szabad megjelölni, amely sürgős intézkedést igényel, vagy a képviseletváltással szorosan összefügg.

 

Közgyűlési határozati javaslatok

Előre meg kell fogalmazni az egyes napirendi pontoknál a tervezett döntésekre vonatkozó határozati szövegeket. Értelemszerűen a közgyűlés tisztségviselőinek megválasztásáról, az új képviselő jelöltek meghallgatásáról szóló napirendekben nem születhet határozati javaslat. Azonban meg kell fogalmazni a közös képviselő leváltására, az új képviselet megválasztására, valamint a banki rendelkezésre vonatkozó határozatok szövegeit.

Az új közös képviselő kiválasztásánál ne az olcsóság legyen a fő szempont. Érdeklődjenek, regisztrált-e, van-e referenciája, felelősség biztosítása! Nézzék meg a honlapját!

 

Az aláírások összegyűjtése

A közgyűlés összehívása iránti kérelem legyen rövid, lényegre törő.

Praktikus, ha egy A/4-es lap ¾-énél nem foglal több helyet, mert érdemes a fennmaradó helyen, a lap alján aláíratni azokkal a tulajdonosokkal, akik az abban foglaltakkal egyetértve: kérik a közgyűlés összehívását, a jelenlegi közös képviselő leváltását és új megválasztását.

A tulajdonosok aláírásait azon az oldalon/vagy oldalakon kell feltüntetni, amelyen szöveg szerepel.

A rövid aláírásgyűjtő részben célszerű kis táblázatot szerkeszteni, amelyben az alábbi adatok szerepeljenek:

Tulajdonos neve / Címe (legalább emelet/ajtó) / Tulajdoni hányad / Aláírás

Ha többen tulajdonosai az ingatlannak, akkor minden aláírónál csak a saját tulajdoni hányadát vehetjük figyelembe.

A tulajdoni hányadokat - ha nem ismeri a tulajdonos - megtudhatjuk az Alapító okiratból. Amennyiben nem rendelkezünk Alapító okirattal, annak másolatát - a másolási költség megfizetése mellett - kikérhetjük a közös képviselőtől vagy a Földhivatalból.

 

A kérelem benyújtása személyesen, postai úton

 

A tulajdonosok legalább 1/10-e által aláírt kérelmet a közös képviselőnek kell eredeti példányban átadni. Az átadás előtt minden oldalról készítsünk másolatot.

A kérelmet átadhatjuk személyesen, ekkor azonban ne feledjük átvetetni azt. Ha postai úton küldjük el a kérelmet, tértivevényes kézbesítést kérjünk, mert a visszaérkező tértivevénnyel igazolni tudjuk az átvétel tényét, dátumát, illetve azt is, ha nem veszi át a képviselet a levelet.

 

Ha a számvizsgáló bizottság nem támogatja a váltást

 

A számvizsgáló bizottság tagjait is érdemes tájékoztatni arról, hogy a közgyűlés összehívását kezdeményezték, s amennyiben a képviselet ennek határidőben nem tesz eleget, akkor nekik kell a közgyűlést összehívni.

Ha a számvizsgáló bizottság nem támogatja a képviseletváltást, akkor a közgyűlés összehívását kérő tulajdonosok által felkért tulajdonostárs jogosult a közgyűlést összehívni. Érdemes erről az aláírásgyűjtés megkezdése előtt megállapodni.

 

Társasházi törvény 28.§ (3) A közgyűlés a közös képviselőt, az intéző-, illetőleg a számvizsgáló bizottságot bármikor felmentheti. A felmentett közös képviselő - intézőbizottság esetén annak elnöke - a közgyűlés határozata alapján, az abban meghatározott feladatok végzésével és változatlan díjazás ellenében köteles az új közös képviselő (intézőbizottság) megválasztásáig, de legfeljebb felmentésétől számított kilencvenedik nap leteltéig ügyvivőként ellátni a közösség ügyeinek intézését.

 

Ha a közgyűlés úgy határozott, akkor a régi közös képviselő (ügyvivőként) még 90 napig köteles ellátni a közösség ügyeinek intézését, és ezalatt lezajlik az átadás-átvétel.

 

Biriné Hadházy Dóra - Kassai Gizella

Megjelent: 3444 alkalommal